Καταχωρήθηκε Γνωστοποιήθηκε Σε εξέλιξη Απαντήθηκε Κλειστό Στο αρχείο

Γενική κατηγορία αιτημάτων Εισήγηση

#457
Στο αρχείο
Αναρτήθηκε πριν 2 χρόνια

Περιγραφή αιτήματος:

Στο σταυροδρόμι που είναι το κατάστημα Pop Life, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πρόκλησης δυστυχήματος. Εισηγούμε όπως δημιουργηθεί κυκλικός κόμβος για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας γενικά αλλά και την ασφαλή και εύκολη είσοδο στον κύριο δρόμο (Ηλία Καννάουρου) από τις παρόδους. Ευχαριστώ.

Τοποθεσία:

Ηλία Καννάουρου, Ύψωνας, Κύπρος

Πορεία Αιτήματος

Καταχωρήθηκε

Καταχωρήθηκε

πριν 2 χρόνια

Δημιουργήθηκε από: Ανώνυμος Χρήστης

Αρχική καταχώρηση στην κατηγορία Γενική κατηγορία αιτημάτων

Γνωστοποιήθηκε

Γνωστοποιήθηκε

πριν 2 χρόνια

Δημιουργήθηκε από: Γαβρίλης

Το αίτημα σας γνωστοποιήθηκε.

Απαντήθηκε

Απαντήθηκε

πριν 2 χρόνια

Δημιουργήθηκε από: Γαβρίλης

Θέλω να σας πληροφορήσω πως η συγκεκριμένη οδός βρίσκεται στην αρμοδιότητα των Δημοσίων Εργων . Ο Δήμος Υψωνα έχει ήδη εισηγηθεί πως στο σημειο το οποίο αναφέρεστε θα πρέπει να γίνει κυκλικός κόμβος γεγονός που θα βελτιώσει σημαντικά την τροχαία κίνηση..

Στο αρχείο

Στο αρχείο

πριν 2 χρόνια

Δημιουργήθηκε από: Γαβρίλης

Το αίτημα έχει απαντηθεί.