Καταχωρήθηκε Γνωστοποιήθηκε Σε εξέλιξη Απαντήθηκε Κλειστό Στο αρχείο

Ευημερία Ζώων Υπάρχει νεκρό ζώο στο δρόμο

#420
Στο αρχείο
Αναρτήθηκε πριν ένα χρόνο

Περιγραφή αιτήματος:

Υπάρχει νεκρός γάτος στο δρόμο.

Τοποθεσία:

Karkavitsas St, Ύψωνας, Κύπρος

Πορεία Αιτήματος

Καταχωρήθηκε

Καταχωρήθηκε

πριν ένα χρόνο

Δημιουργήθηκε από: Γαβρίλης

Αρχική καταχώρηση στην κατηγορία Ευημερία Ζώων

Σε εξέλιξη

Σε εξέλιξη

πριν ένα χρόνο

Δημιουργήθηκε από: Γαβρίλης

Το αίτημσ διαβιβάσστκε στην Υγειονομική Υπηρεσία.

Απαντήθηκε

Απαντήθηκε

πριν ένα χρόνο

Δημιουργήθηκε από: Γαβρίλης

Το αίτημα έχει απαντηθεί.

Στο αρχείο

Στο αρχείο

πριν ένα χρόνο

Δημιουργήθηκε από: Γαβρίλης

Το αίτημα έχει απαντηθεί.